Saturday, June 23, 2007บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

ตัวอักษร c หันหลังกลับ สัญลักษณ์ของ copyleft


ตัวอักษร c หันหลังกลับ สัญลักษณ์ของ copyleft... เครื่องหมาย ลิขสิทธิ์


.. เครื่องหมาย ลิขสิทธิ์Copyleft (ก๊อปปีเลฟต์) หมายถึงกลุ่มของสัญญาอนุญาต ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ เอกสาร เพลง ศิลปะ โดยอ้างอิงตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นแนวเปรียบเทียบ ในการจำกัดสิทธิในการคัดลอกงาน และเผยแพร่งาน โดยสัญญาอนุญาตกลุ่ม Copyleft กำหนดให้ทุกคน สามารถคัดลอก ดัดแปลง ปรับปรุง และจำหน่ายงานได้ โดยเข้าใจกันว่า Copyleft คือสิ่งที่ตรงข้ามกับกฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเอง
สัญลักษณ์ของ Copyleft เป็นตัวอักษรซี (c) หันหลังกลับ โดยไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษนอกจากการตรงกันข้ามกับ Copyright (ลิขสิทธิ์)
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนของไทย ใช้คำภาษาไทยสำหรับก๊อปปี้เลฟต์ว่า "ลิขซ้าย"


Copyleft
อ้างอิง


Thursday, June 21, 2007

กระแสไฟฟ้า

ในทางไฟฟ้า กระแส (current) หมายถึง กระแสไฟฟ้า (electric current) คือ การไหลของอิเล็กตรอน ตัวอย่างของกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า, ลมสุริยะ (ทำให้เกิดแสงเหนือ-แสงใต้) คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกระแสไฟฟ้าในรูปของการไหลของอิเล็กตรอนในตัวนำ เช่นในโลหะเป็นต้น ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์นั้น กระแสไฟฟ้าหมายถึงการไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนำและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวต้านทาน และยัง! หมายถึงการไหลของไอออนในแบตเตอรี่ และการไหลของโฮลภายในสารกึ่งตัวนำด้วย


Sunday, June 17, 2007

ซีบอร์เกียม

ซีบอร์เกียม(อังกฤษ:Seaborgium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 106 และสัญลักษณ์คือ Sg ซีบอร์เกียมเป็นธาตุที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นไอโซโทปที่เสถียรของมันคือ 266Sg มีครึ่งชีวิตประมาณ 21 วินาที มันมีสมบัติทางเคมีเหมือนทังสเตน บางทีเรียกว่าเอกา-ทังสเตน (Eka-Tungsten) ซีบอร์เกียมมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอันนิลเฮกเซียม(unnilhexium)Saturday, June 16, 2007

ปลาโมง

บทความนี้เกี่ยวกับ ปลาโมง (ปลาน้ำจืด) สำหรับ เวลาเป็น โมง ดูที่ โมงยาม

โมง เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasius conchopilus อยู่ในวงศ์ปลาสวาย (Pagasiidae) มีลักษณะคล้ายปลาเผาะ มีตาเล็ก ปากอยู่ด้านล่าง หนวดยาวถึงบริเวณช่องเหงือก แถบฟันบนเพดานเชื่อมติดกันเป็นรูปเหลี่ยม รูปร่างเพรียว หางคอด ก้านครีบแข็งที่หลังค่อนข้างยาวและใหญ่ หัวและลำตัวสีเทาหรือสีเขียวมะกอกเหลือบเหลืองหรือเขียว บางตัวสีเทาจาง ข้างลำตัวสีจางและไม่�! ��ีแถบคล้ำ ท้องสีจาง ครีบสีจาง ลูกปลามีสีเทาอมน้ำตาลหรือเหลือง มีขนาดประมาณ 60 - 80 ซม.
พบปลาที่ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2534 โดยระบุว่าเป็นปลาชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็ก กินกุ้ง ปู และแมลงเป็นส่วนใหญ่ ปลาขนาดใหญ่กินหอย ปู เมล็ดพืช โดยหอยจะถูกกินทั้งตัวแล้วถ่ายออกมาเฉพาะเปลือก อาศัยในแม่น้ำสายใหญ่ พบมากในแม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง บริโภคโดยการปรุงสด และหมักสับปะรด เนื้อมีรสชาติดี ต่างประเทศเช่นที่ เวียตนามและมาเลเชีย มีการเลี้ยง! ปลาชนิดนี้เป็นปลาเศรษฐกิจด้วย
มีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น " โมงออดอ้อ " " เผาะ " หรือที่ทางกรมประมงตั้งให้ คือ " สายยูเผือก " เป็นต้นThursday, June 14, 2007โรงเรียนมาเรียลัย เป็นโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 389 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 40 ตารางวา เดิมเป็นอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 3 หลัง ชุมชนมีการพัฒนาความเจริญมากขึ้น ตามลำดับ ในพื้นที่ของวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด


�โรงเรียนมาเรียลัย
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว
สีฟ้า หมายถึง ความหวังที่ทุกคนมุ่งใฝ่ศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรม ความบริสุทธิ์สะอาด


Wednesday, June 13, 2007

อำเภอบึงโขงหลง

ในทางเรขาคณิต รูปสองเหลี่ยม (อังกฤษ: digon) หมายถึงรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ที่ประกอบด้วยจุด 2 จุด และเส้นตรง 2 ด้าน ซึ่งเส้นตรงทั้งสองนั้นทับเป็นเส้นเดียวกันในระนาบสองมิติ รูปสองเหลี่ยมสามารถนับได้ว่าเป็น รูปสองเหลี่ยมปรกติ หรือ รูปสองเหลี่ยมด้านเท่า เนื่องจากด้านทั้งสองจะยาวเท่ากันเสมอ
เรขาคณิตแบบยุคลิดถือว่ารูปสองเหลี่ยมเป็นรูปที่มีความเสื่อมทางคณิตศาสตร์ (degeneracy) ในหมู่รูปหลายเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม รูปสองเหลี่ยมสามารถเขียนให้เส้นตรงทั้งสองแยกกันได้บนพื้นผิวของทรงกลมและทรงหลายหน้าอื่นๆ รูปสองเหลี่ยมที่ปรากฏบนทรงกลมอาจเรียกได้ว่าเป็นโค้งจันทร์เสี้ยว (lune) และมุมระหว่างด้านทั้งสองจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 180 องศา
ดูเพิ่ม

ทรงสองหน้า (dihedron)
โฮโซฮีดรอน (hosohedron)

Tuesday, June 12, 2007

หนานโถว

หนานโถว เป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้มีเนื้อที่ 4,106.436 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190คน ความหนาแน่น 131 คนต่อตารางกิโลเมตร
ไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหนานโถว ถูกดำเนินการปกครองเป็นมณฑลของ[[สาธารณรัฐ จีน]]

Monday, June 11, 2007

รถอีแต๋น

รถอีแต๋น รถใช้งานเกษตรกรรมของไทย รถอีแต๋นเป็นรถที่ผลิตเองในประเทศไทย โดยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำ และเครื่องปั่นไฟ ได้ด้วย ส่วนประกอบอื่นๆของรถอีแต๋นก็นำมาจากอะไหล่รถยนต์มือสองทั่วไป และทำส่วนกะบะท้ายนิยมทำด้วยไม้เพื่อบรรทุกของ เช่น บรรทุกพืชผักในสวน�
เกร็ด


การผลิตเชิงอุสาหกรรม บริษัท สยามคูโบต้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถอีแต๋น แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเทศไทยผลิตรถอีแต๋นขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย โดยชาวลาวเรียกว่า รถไทยแลนด์

Sunday, June 10, 2007

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ในทางเรขาคณิต ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปทรงสามมิติที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหกด้าน (อาจเป็นผืนผ้าหรือจัตุรัสก็ได้)
พื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น a b และ c คือ
A = 2ab + 2bc + 2ac,
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น a b และ c คือ
V = abc,


Friday, June 8, 2007

ฟินิเชีย

ฟินิเชีย (Phoenicia) เป็นเซเมติคสาขาหนึ่ง อพยพมาจากทะเลทรายอาราเบีย เมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสต์กาล เข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณตะวันตกของทวีปเอเชียบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ชื่อว่าเป็ฯกลุ่มปัญญาชนของเอเชียตะวันตก สร้างเมืองสำคัญๆ เช่น ไทรน์ ไซดอน ไบบลอส เป็นพวกที่ร่ำรวย มีชื่อเสียงทางด้านการเดินเรือและค้าขาย มีการตั้งอาณานิคมในส่วนอื่นๆ เช่น คา�! �ดสในสเปน คาร์เธจทางตอนเหนือของแอฟริกา
มรดกชิ้นสำคัญของชาวฟินีเซียนคือ ตัวพยัญชนะ ซึ่งกรีกและลาตินใช้เป็ฯแบบในการสร้างตัวอักษรของตนในสมัยต่อมา ตัวอักษรในยุโรปปัจจุบันก็มาจากตัวอักษรเหล่านี้หม่อมหลวงทวีสันต์

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (26 มกราคม 2466 - 7 เมษายน 2549 ) อดีตราชเลขาธิการ และองคมนตรี เป็นบุตรของ พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์) อดีตเจ้าเมืองชัยภูมิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ปัตตานี และกำแพงเพชร และคุณเนื่อง ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (บุนนาค) เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2466 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ.2483 นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎห! มายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ มีน้องสาว 3 คน คือ หม่อมหลวงหิรัญญิกา (สมรสกับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน), หม่อมหลวงสุพรรณิกา ลดาวัลย์ , หม่อมหลวงอรเอี่ยม สุทธะสินธุ และมีน้องชายอีก 6 คน คือ หม่อมหลวงนิรันดร,หม่อมหลวงพรสุทธี,หม่อมหลวงภิยยุพงษ์(ถึงแก่กรรม),หม่อมหลวงวงศ์ธนู,หม่อมหลวงภูมิพิทักษ์,หม่อมหลวงศักดิ์ผ�! ��ุง


Thursday, June 7, 2007

Transport

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
DHCP · DNS · FTP · HTTP · IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP · MIME · POP3 · SIP · SMTP · SNMP · SSH · TELNET · BGP · RPC · RTP · RTCP · TLS/SSL · SDP · SOAP · …
TCP · UDP · DCCP · SCTP · GTP · …
IP (IPv4 · IPv6) · IGMP · ICMP · RSVP · IPsec · …
802.11 · ATM · DTM · Ethernet · FDDI · Frame Relay · GPRS · EVDO · HSPA · PPP · ARP · RARP · L2TP · PPTP · …
Ethernet physical layer · ISDN · Modems · PLC · SONET/SDH · G.709 · …
Transport Layer Security (TLS) หรือชื่อเดิม Secure Sockets Layer (SSL) เป็นโปรโตคอลที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ต เพื่อความปลอดภัย มีข้อแตกต่างในรายละเอียดทางเทคนิคระหว่าง SSL 3.0 และ TLS 1.0 เพียงเล็กน้อย ดังนั้นตัวย่อ SSL จะหมายถึงโปรโตคอลทั้งคู่ ในกรณีที่ไม่ระบุว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน TLS 1.1 กำลังอยู่ในกระบวนการร่างมาตรฐาน


Tuesday, June 5, 2007อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง กว้างประมาณ ๘๐๐ เมตร หมายถึงส่วนกว้างของเมือง ยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร และกำแพงสูง ๗ เมตร ม�! �ประตูเข้าออก ๔ ด้าน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ ๖ สระ


�อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ประวัติ
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สามารถแบ่งได้เป็นเช่นนี้โบราณสถาน
โบราณสถานหมายเลข ๑ สันนิษฐานว่า สร้างเพื่ออุทิศถวายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในนิกายมหายาน ตัวปราสาทตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมือง ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ประดับลวดลายปูนปั้น ศิลาแลงนั้นได้มาจากเมืองครุฑ ซึ่งเป็นแหล่งตัดหินริมแม่น้ำน้อย ห่างจากเมืองสิงห์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งการลำเลียงแท่งศิลาแลงมานี้คงจะมาทางน้ำ เช่นเดียวกับการสร! ้างนครวัด นครธม ที่ลำเลียงมาไกลถึง ๕๐ กิโลเมตร แต่ละแท่งหนักร่วมตัน น่าจะใช้ช้างดันลากจูงจนลงแพแล้วลอยมาตามแควนี้ มาชักลากขึ้นฝั่งแล้วใช้ถมดินเอาก้อนศิลาแลงยกขึ้นไป
บนฐานโบราณสถานยังมี โคปุระ(ซุ้มประตู) ระเบียงคต อยู่รอบปรางค์ประธานทั้ง ๔ ทิศบรรณาลัย สร้างเพื่อเก็บคัมภีร์ทางศาสนา และ กำแพงแก้วโบราณสถานหมายเลข ๑
โบราณสถานหมายเลข ๒ ยังมีปรางค์ประธาน โคปุระ ๔ ด้าน แต่พังลงมามาก บูรณะได้น้อย สถานที่ขุดพบเทวรูปโบราณสถานหมายเลข ๓
โบราณสถานหมายเลข ๔ อยู่ใกล้หมายเลข ๓ ยังบูรณะอยู่ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


Monday, June 4, 2007

�ไทเป

อาคารไทเป 101 (จีนตัวเต็ม: 臺北101; จีนตัวย่อ: 台北101; พินอิน: Táiběi Yīlíngyī; อังกฤษ: Taipei 101) เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการในขณะนี้ (ต.ค. 2549) ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นโครงการก่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างไชนาสตีล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไต้หวัน กับนิปปอนสตีลของญี่ปุ่น มีความสูง 509.2 เมตรจากพื้นดิน โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง�! �ทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม หรือระบบแดมเปอร์รวม (mass damper) อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกปล้องเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์จากคำบอกเล่าของซินแส
สถานิกที่ออกแบบคือ ซี.วาย. ลี สถาปนิกชาวไต้หวันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันภาพถ่าย
ภายในตึก ไทเป 101

ไทเป 101 ยามค่ำคืน

เปรียบเทียบความสูง ของตึกระฟ้าอื่นสารคดี

นิตยสารสารคดี (Feature magazine) เป็นนิตยสารของไทย ที่มุ่งเน้นบทความแนวสารคดีโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ บุคคล ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเริ่มวางแผงฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 โดยอยู่ในเครือของ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด โดยมีจุดเริ่มต้นจาก คุณสุชาดา จักพิสุทธิ์ บรรณาธิการคนแรก คุณจำนง ศรีนวล บรรณาธิกา�! �ฝ่ายศิลป์ คุณสกล เกษมพันธ์ ช่างภาพสารคดี คุณสุดารา สุจฉายา และคุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์เป็นนักเขียนรุ่นบุกเบิก โดยมีความคิดทำหนังสือที่มีสาระความรู้หลากหลายสถานที่ตั้ง

28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-6110,0-2281-6240-2
โทรสาร 0-2282-7003

Saturday, June 2, 2007

อันเดรส

อันเดรส โบนิฟัสซิโอ (Andreas Bonifacio) เป็นนักปฏิวัติหัวรุนแรงในการเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์จากสเปน รุ่นเดียวกับ โฮเซ่ ริซัล และ เอเมลิโอ อากีนาลโด เขาจัดตั้งสมาคมลับ กาติปูนัน (Katipunan) เพื่อต่อสู้กับสเปน ตามแผนการนั้น เขาต้องการลุกฮือขึ้นขับไล่สเปนด้วยอาวุธแต่ โอเซ่ ริซัลไม่เห็นด้วย โบนิฟัสซิโอถูกฆ่าตายเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 หลังการตายของริซัลไม่นาน รวมอายุ! ได้ 34 ปี


ธาตุเคมี

ธาตุเคมี หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ธาตุ คือสสารที่ไม่อาจแบ่งแยกหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นสสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมีทั่วไป อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเรียกว่า อะตอม ซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสที่ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน
เลขอะตอมของธาตุ(ใช้สัญลักษณ์ Z) คือ จำนวนของโปรตอนในอะตอมของธาตุ ตัวอย่างเช่น เลขอะตอมของธาตุคาร์บอน นั้นคือ 6 ซึ่งหมายความว่า อะตอมของคาร์บอนนั้นมีโปรตอนอยู่ 6 ตัว ทุกๆอะตอมของธาตุเดียวกันจะมีเลขอะตอมเท่ากันเสมอ ซึ่งก็คือมีจำนวนโปรตอนเท่าๆกัน แต่อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากัน ซึ่งเรียกว่า ไอโซโทปของธาตุ มวลของอะตอม(ใช้สัญ! ลักษณ์ A) นั้นวัดเป็น หน่วยมวลอะตอม (unified atomic mass units) (ใช้สัญลักษณ์ u) ซึ่งเท่ากับผลรวมของจำนวนโปรตอน และ นิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม ธาตุบางประเภทนั้นจะเป็น สารกัมมันตรังสี และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุชนิดอื่น เนื่องจากการสลายตัวทางกัมมันตภาพรังสี
ธาตุที่เบาที่สุดคือ ไฮโดรเจน และ ฮีเลียม ซึ่งเป็นสองธาตุแรกสุดที่เกิดขึ้นในกระบวนการบิ๊กแบง ธาตุอื่นๆนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการสังเคราะห์นิวเคลียส
จนถึงปี ค.ศ. 2004 มีธาตุที่ถูกค้นพบทั้งหมด 116 ธาตุ(ดู ตารางธาตุ) ในจำนวนนี้มี 91 ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วน 25 ธาตุที่เหลือนั้นเป็นธาตุที่ถูกสร้างขึ้น โดยธาตุแรกที่ถูกสร้างขึ้นคือเทคนีเชียม ในปี ค.ศ. 1937 ธาตุที่ถูกสร้างขึ้นนี้ ทั้งหมดเป็นธาตุกัมมันตภาพรังสี ที่มีระยะครึ่งชีวิตที่สั้น ดังนั้นธาตุเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกนั้น ก็ได้สลายตัวไปหมด�! �ล้ว
อะตอมของธาตุเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันนั้นจะเรียกว่าเป็น ไอโซโทปต่าง ๆ ของธาตุนั้น


Friday, June 1, 2007

Harry


บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย

หน้าปกหนังสือ ฉบับสำนักพิมพ์บลูมสบิวรี


หน้าปกหนังสือ ฉบับสำนักพิมพ์บลูมสบิวรีHarry Potter and the Deathly Hallows เป็นชื่อหนังสือเล่มที่เจ็ดในชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ของเจ. เค. โรว์ลิ่ง ซึ่งมีกำหนดออกวางจำหน่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีความพยายามแปลความหมายของชื่อเป็นภาษาไทยในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง โดยชื่อที่ปรากฏทั่วไปคือ "แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเสียงเพรียก (หรือเสียงเรียก) แห่งความตาย" ไม่มีประกาศใดๆจากสำนักพิมพ์นานมีบุคส์ ซึ่งถือลิขสิท�! ��ิ์ฉบับแปลภาษาไทย ทั้งนี้คำว่า hallow ต่างจากคำว่า hollow ซึ่งหมายถึงโพรง ดังที่ปรากฏใน Godric's Hollow


วันวิสาขบูชา

ส่วนหนึ่งของ
พุทธศาสนา
พระพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน)