Monday, June 4, 2007

�ไทเป

อาคารไทเป 101 (จีนตัวเต็ม: 臺北101; จีนตัวย่อ: 台北101; พินอิน: Táiběi Yīlíngyī; อังกฤษ: Taipei 101) เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการในขณะนี้ (ต.ค. 2549) ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นโครงการก่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างไชนาสตีล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไต้หวัน กับนิปปอนสตีลของญี่ปุ่น มีความสูง 509.2 เมตรจากพื้นดิน โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง�! �ทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม หรือระบบแดมเปอร์รวม (mass damper) อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกปล้องเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์จากคำบอกเล่าของซินแส
สถานิกที่ออกแบบคือ ซี.วาย. ลี สถาปนิกชาวไต้หวันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันภาพถ่าย
ภายในตึก ไทเป 101

ไทเป 101 ยามค่ำคืน

เปรียบเทียบความสูง ของตึกระฟ้าอื่นNo comments: