Saturday, June 2, 2007

อันเดรส

อันเดรส โบนิฟัสซิโอ (Andreas Bonifacio) เป็นนักปฏิวัติหัวรุนแรงในการเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์จากสเปน รุ่นเดียวกับ โฮเซ่ ริซัล และ เอเมลิโอ อากีนาลโด เขาจัดตั้งสมาคมลับ กาติปูนัน (Katipunan) เพื่อต่อสู้กับสเปน ตามแผนการนั้น เขาต้องการลุกฮือขึ้นขับไล่สเปนด้วยอาวุธแต่ โอเซ่ ริซัลไม่เห็นด้วย โบนิฟัสซิโอถูกฆ่าตายเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 หลังการตายของริซัลไม่นาน รวมอายุ! ได้ 34 ปี


No comments: