Saturday, July 28, 2007เรือประจัญบานยามาโตะ (「大和」, Yamato, 大和) เป็น เรือประจัญบานของกองทัพเรือญี่ปุ่น โดยตั้งชื่อมาจากชื่อจังหวัด ยามาโตะ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเรือชั้นเดียวกับเรือประจัญบานมูซาชิซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและหนักที่สุด เรือประจัญบานยามาโตะ มีปืนใหญ่ 460 มิลลิเมตร(18.นิ้ว) ซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยติดตั้งบนเรือประจัญบานสารบัญ
ยามาโตะ เรือประจัญบานชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นหลังจาก สนธิสัญญาลดอาวุธที่กรุงวอชิงตันการสัมนาลอนดอนครั้งที่ 2 ในปี 1936 สนธิสัญญา ขยายโดย สนธิสัญญาราชนาวีลอนดอน ในปี 1930 เพื่อสร้างเรือประจัญบานก่อน ปี 1937
งานการออกแบบบนเรือประจัญบานยามาโตะเริ่มต้นในปี 1934 และหลังการแก้ไขการออกแบบ 68,000 ตันถูกยอมรับในเดือนมีนาคม 1937 ยามาโตะ'ถูกยอมรับรวบรวมเพิ่มขี้นไว้ด้วย ที่อู่เรือที่ตระเตรียมพิเศษเพื่อซ่อนการก่อสร้างของที่ คุเระ
กองทัพเรืออเมริกา เพื่อเรือประจัญบาน กับเหมือนกันโดยปราศจากการจำกัดการออกแบบการโจมตีที่รุนแรงหรือการจัดการที่ป้องกันตัวได้ไม่เพียงพออเมริกาที่เชื่อว่า ยามาโตะ มีปืนใหญ่ขนาด 406 มม.(ปืน 16 นิ้ว) และระวางขับน้ำ 45,000 ตัน เปรียบได้กีบเรือประจัญบาน เรือประจัญบานไอโอว่า


ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ภายหลังจากการทำสัญญาลดอาวุธแล้ว จักรพรรดินาวีได้ถือโอกาส พยายามแข่งขันการสร้างเรือประจัญบาน ที่มีอานุ ภาพสูงกับอังกฤษ และ

สหรัฐ ฯ แต่เนื่องจาก ปัญหาด้านการเงินทำใ ห้ญี่ปุ่นไม่สามารถต่อเรื อสู้สหรัฐ ฯ ได้ จึงได้วา งแผนว่า ไหน ๆ จะสร้าง
ร้างให้มีขนาดใหญ่อีกทั้ง มีอาวุธปืนใหญ่ที่เรือ ข้าศึกไม่สามารถจะเ ข้า มา ในรัศมีของปืน เรือขนาดใหญ่นี้ได้เลย
ะจัญบานที่มีจำนวนน้อย
กว่า แต่มีสมรรถนะที่เห นือกว่าศัตรูในการต่อกร กับสหรัฐ ฯ ที่ช่วงชิงควา ม เป็นใหญ่ในมหาสมุท ร แปซิฟิก ญี่ปุ่นจึงได้เริ่ มวางแผนในการสร้างเรื อประจัญบานลำที่ ๑ โด

ยใช้ชื่อว่า "ยามาโต้" ลำที่ ๒ ให้ชื่อว่า "มุซา ชิ" ลำที่ ๓ ใช้ชื่อว่า " ชินาโน" ทั้งมีแผนที่จะเ พิ่มจำนวนขึ้นจนถึง ๕ ลำ
นใหญ่เรือขนาด ๑๘ นิ้ว ห รือ ๔๖ เซนติเมตร จำนวน ลำละ ๙ กระบอก ที่มีรัศมี การยิงเหนือเรือประจัญบา นของศัตรู
การก่อสร้าง
ยามาโตะได้รับการออกแบบโดย Keiji Fukuda และได้รับการออกแบบโดยทั่วไปที่ยอดเยี่ยมการออกแบบถูกเริ่มในปี 1920 โดย Fukuda'คือผู้ที่อยู่มาก่อน Yuzuru Hiraga การออกแบบของ ยามาโตะ ความสามารถที่จำนวนมากที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
ปืนใหญ่ 9 กระบอกขนาด 460 มม.ปืนใหญ่อาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรบทางทะเล เรือประจัญบานยามาโตะ แต่งตั้งความสำเร็จหลักในจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ผลกระทบจากการระเบิดสูงกว่าของอาวุธหลักที่ป้องกันเรือบนดาดฟ้าเรือหรือตำแหน่งปืนต่อสู้อากาศยานทั้งหมด สงครามปิด ที่ซามาร์ เรือซึ่งเกือบจะถูกการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องและอาจจะได้การป้องกันจากก�! �รยิงอาวุธหลักของกองกําลังสหรัฐ


เรือประจัญบานยามาโตะ
ความสามารถในการออกแบบ
กระสุนของปืนใหญ่บนเรือรบยามาโตะมีน้ำหนักเกือบ 2 ตัน สามารถเจาะทะลุเกราะเหล็กหนา 45 cm ได้เกราะของเรือยามาโตะ
หลังจากวันที่ 24 ตุลาคม 1944 ผ่านไป ญี่ปุ่นสูญเสีย เรือประจัญบาน 3 ลํา เรือบรรทุกเครื่องบิน 4 ลํา เรือลาดตระเวณ 9 ลําและเรือพิฆาต 8 ลํา รวมทั้งหมด 24 ลํา ส่วนเรือที่รอดมุ่งออกจากเลย์ตี้สู่ทะเลฟิลิบปินส์ซึ่งในวันที่ 25 ตุลาคมกําลังหลักที่ออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์พบกองกําลังเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นหมวดเรือบรรทุกเครื่องบินคุ้มกัน ในครั้งนี้เรือประจัญบ�! ��นยามาโตะได้ใช้กระสุนของป้อมปืนใหญ่ ซึ่งมีขนาดน้ำหนักเกือบ 2 ตันซึ่งใช้ยิง 6 กระบอกป้อมละ 3 กระบอกรวม 6 กระบอกยิงใส่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐจนจม หลังจากสหรัฐยึดครองฟิลิบปินส์เรือประจัญบานยามาโตะเดินทางกลับไปยังญี่ปุ่นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายการออกรบที่เลย์ตี้
ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1945 กองทัพสหรัฐมีการพิจารณาให้ใช้เรือทั้งหมด 10 ลําเข้าบุกเกาะโอกินาว่า เรือยามาโตะได้รับคำสั่งจากกองทัพญี่ปุ่นให้เข้าปฏิบัติการที่เรียกว่า KIKUSUI โดยมีภารกิจให้ทำการล่อฝูงบินอเมริกันให้ออกจากน่านน้ำโอกินาวา เปิดโอกาสให้ฝูงบินคามิคาเซ่ของญี่ปุ่นบินฝ่าด่านป้องกันของฝูงบินอเมริกา เพื่อเข้าโจมตีกองทัพเรือและปกป้องไม่ให้กองทั�! ��สหรัฐยึดเกาะโอกินาวาได้ แต่ในปฏิบัติการนี้เรือยามาโตะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น เรือประจัญบานยามาโตะและเรือลําอื่นถูกตรวจพบในเวลาหลังเริ่มปฏิบัติการ 12.35 นาที จึงถูกเครื่องบินสหรัฐ 3 หน่วยกิจเข้าโจมตีซึ่งแต่ละหน่วยกิจมีเครื่องบินหน่วยละ 360 ลําต่อหน่วย เรือประจัญบานยามาโตะโดนโจมตีทางอากาศอย่างหนักตั้งแต่ 12.35 น.-14.23 น. จนทําควา�! �เสียหายแก่เรือมากดังนั้ นเรือจึงเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง จากการตรวจสอบ เรือประจัญบานยามาโตะถูกตอร์ปิโดทั้งหมด 13 ลูก ลูกระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาด 250กก.-500กก. ทั้งหมด 6 ลูก ลูกระเบิดขนาดกลางอีกมากกว่า 100 ลูก และลูกระเบิดขนาดเล็กอีกมากกว่า 120 ลูกภาพยนตร์
เรือรบยามาโตะ เป็นต้นแบบให้เกิดภาพยนตร์ไซไฟ อะนิเมะ ชื่อ เรือรบอวกาศยามาโตะ (Space Battleship Yamato - 宇宙戦艦ヤマト, Uchū Senkan Yamato) กำกับโดยเลอิจิ มัตสุโมโตะ ฉายทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 ภาค ในปี ค.ศ. 1974, 1978, 1980 จำนวน 127 ตอน นำไปตัดต่อใหม่ พากย์เสียงภาษาอังกฤษ ฉายในสหรัฐอเมริกาในชื่อว่า Space Cruiser Yamato (ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น Star Blazers) ระหว่างปี ค.ศ. 1980-1982 จำนวน 137 ตอน และสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายในโรง! จำนวน 5 ภาค ระหว่างปี ค.ศ. 1977-1983


1 comment:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,臺灣情色網,色情,情色電影,色情遊戲,嘟嘟情人色網,麗的色遊戲,情色論壇,色情網站,一葉情貼圖片區,做愛,性愛,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,美女交友,做愛影片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖